چگونه جذاب صحبت کنیم
در لحظه زندگی کن
دبی فورد و تجربه اعتماد به نفس

کنترل دیگران

یکی از مهم ترین موانع برای زندگی شاد وبا کیفیت تمایل زیاد به کنترل رفتار دیگران است. زمانی که ما تلاش میکنیم که دیگران را کنترل کنیم انرژی زیادی از ما گرفته میشود که این...
بیشتر بخوانید

مرزهای شخصی

یکی از ویژگی‌های شخص با عزت‌نفس این است که برای خودش احترام قائل است و حدومرز دارد. اگر حدومرز نداشته باشیم دیگران به‌راحتی به خودشان اجازه می‌دهند هر طور دوست دارند با م...
بیشتر بخوانید

عزت نفس و اشتباهات

افرادی که کمبود عزت نفس دارند، نمی توانند به راحتی از کنار خطاها و اشتباهات خود بگذرند. همانطور که در گذشته گفتیم درس نگرفتن از اشتباهات و شکستها و استفاده نکردن از تجربی...
بیشتر بخوانید

واجبتر از نان شب

یکی از مهم ترین گروه هایی که نیاز به بالا بردن عزت نفس برایشان از نان شب واجب تر است نوجوانان هستند و این مسئله بخصوص در مورد دختران نوجوان اهمیت بیشتری پیدا میکند. متاسف...
بیشتر بخوانید

مقایسه ی سودمند

حتما شما هم این جمله را شنیده اید: «به من میگی بی قانونی کردم؟ تخلف من کجا و تخلف بقیه کجا! به جای این که به من گیر بدین برین به گنده تر از من گیر بدین!» این روزها این جم...
بیشتر بخوانید

مقایسه نکنید! یاد بگیرید

همه‌ی شما با صدای درونتان آشنایی دارید. صدایی که دائم میگوید تو نمیتوانی همانطور که خیلی وقت ها نتوانسته ای! صدایی که گاهی شما را ضعیف می‌کند و گاهی تقویتتان می‌کند. عیب‌...
بیشتر بخوانید