فرهنگ و روانشناسی
  • حتما شما هم این جمله را شنیده اید: «به من میگی بی قانونی کردم؟ تخلف من کجا و تخلف بقیه کجا! به جای این که ...

    حتما شما هم این جمله را شنیده اید: «به من میگی بی قانونی کردم؟ تخلف من کجا و تخلف بقیه کجا! به جای این که به من گیر بدین برین به گنده تر از من گیر بدین!» این روزها این جمله و جملات شبیه به این در جامع ...

    بیشتر بخوانید