حال خوب
 • انسان موجودی اجتماعی است. دوست دارد محبت کند و محبت ببیند. دیگران برای ما مهم هستند چون با آن ها معاشرت و ...

  انسان موجودی اجتماعی است. دوست دارد محبت کند و محبت ببیند. دیگران برای ما مهم هستند چون با آن ها معاشرت و ارتباط داریم. در کنار آن ها زندگی میکنیم .ما دوست داریم لحظات زیبایمان را در کنار دیگرانی که د ...

  بیشتر بخوانید
 • در لحظه زندگی کن

  اگر افسرده اید در گذشته زندگی میکنید؛ اگر نگران هستید در آینده زندگی میکنید؛ اگر آرامش دارید در حال زندگی ...

  اگر افسرده اید در گذشته زندگی میکنید؛ اگر نگران هستید در آینده زندگی میکنید؛ اگر آرامش دارید در حال زندگی میکنید.   یکی از کارهایی که باعث میشود بتوانیم حال خوب را تجربه کنیم این است که در زمان ح ...

  بیشتر بخوانید