روانشناس و مدرس مهارتهای زندگی

مقاله26
 • تعریف اعتماد به نفس

  برایان تریسی میگوید: من در مورد موفقیت هزاران کتاب، جزوه و مقاله خوانده ام و به این نتیجه رسیده ام ک ...

 • انسان موجودی اجتماعی است. دوست دارد محبت کند و محبت ببیند. دیگران برای ما مهم هستند چون با آن ها معا ...

 • خیلی از ما فکر میکنیم که داریم زندگی میکنیم اما زندگی ما تکرار مکررات است. هر روز کارهایی را انجام م ...

 • چگونه جذاب صحبت کنیم

  یکی از دغدغه هایی که افراد با اعتماد به نفس پایین دارند این است که نمیتوانند رسا و شیوا از کلمات برا ...

 • درمان کمالگرایی

  کمالگرایی دشمن اعتماد به نفس کمالگرایی یکی از ویژگی هایی است که باعث میشود اعتمادبه نفس پایین تری را ...

 • در لحظه زندگی کن

  اگر افسرده اید در گذشته زندگی میکنید؛ اگر نگران هستید در آینده زندگی میکنید؛ اگر آرامش دارید در حال ...

 • دبی فورد و تجربه اعتماد به نفس

  همیشه خودش را پشت سر مادرش پنهان می‏کرد. از همه چیز می‏ترسید. هیچ کس دوست نداشت کنار کسی باشد که این ...

 • قبل از انجام تمرینات باید با یکی از مهمترین موانع اعتماد به نفس آشنا شویم اعتماد به نفس کاذب یکی از ...

 • در مقاله ی قبل راجع به گام های ابتدایی برای بالا بردن اعتماد به نفس گفتیم و به ضرورت داشتن انگیزه بر ...

 • بالا بردن اعتماد به نفس

  تبریک میگویم. شما همین الان دارید اولین گام را برای افزایش اعتماد به نفس خود برمیدارید. همین که در ح ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده